Pomohli jsme

Náhradní plnění vzniklo jako jedna z možností splnění povinného podílu OZP.

Umožňuje firmám, které mají více jak 25 zaměstnanců, splnit tuto povinnost náhradně.

Zároveň pomáhá k uplatnění OZP osob na pracovním trhu.

Odebráním služeb v rámci náhradního plnění tedy docílíte hned několika výhod:

1. Splníte povinný podíl

2. Podpoříte zaměstnanost OZP osob

3. Zefektivníte chod své společnosti

4. Optimalizujete náklady

Náhradní plnění pomáhá zdravotně postiženým

Nikdy jsme o tom neslyšeli? Náhradní plnění pomáhá zdravotně postiženým najít uplatnění v zaměstnání. Pokud se sami nemůžete aktivně podílet na zaměstnávání OZP, můžete tyto lidi podpořit prostřednictvím náhradního plnění, které poptáte u přímých zaměstnavatelů s více než 50% OZP v celkovém počtu zaměstnanců, nebo u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se zdravotním postižením, pokud sami dále nezaměstnávají jiné pracovníky.

Více informací

S náhradním plněním můžete pomoci

Osoby se zdravotním postižením mají ztížené podmínky na pracovním trhu. Často jsou tyto předsudky neoprávněné. Ne každý zaměstnavatel ale dle charakteru svého podnikání může vytvořit ideální pracovní pozici pro osobu se zdravotním postižením. Zde na řadu přichází náhradní plnění.

Proč náhradní plnění

Měli byste vědět

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší společnosti - tzv. náhradní plnění.

Příklad:
V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

1) zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo

2) odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, nebo

3) odvést do státního rozpočtu cca 64 757,5 tis. Kč

Náhradní plnění představuje nejvýhodnější variantu plnění povinného podílu. Zvláště v případě, že sami nemáte možnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.